4ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου

Share

Ώρα προσέλευσης μαθητών και μαθητριών: 10:30

 

Διαγωνισμός Αστρονομίας

Share

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι τρεις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι ως εξής:
Στην πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Η 1η φάση με το όνομα «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9.00-11:00 π.μ. διαδικτυακά (εξ αποστάσεως). Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και ελέγχονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Στη φάση αυτή, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων και, παράλληλα, όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι δύο (2) ώρες και θα διενεργηθεί με την αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τα θέματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στις 9:00 πμ της Κυριακής 11/12/22 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Διαγωνισμού Αστρονομίας: contest.astronomos.gr
Οι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν κάνει προεγγραφή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, παρά μόνο να πατήσουν στον σύνδεσμο που θα υπάρχει εμφανώς στο άνω μέρος της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού. Οι μαθητές, όμως, οφείλουν να συμπληρώσουν μετά την τελευταία σελίδα των θεμάτων της εξέτασης σε ειδική σελίδα τα στοιχεία τους: (α) το ονοματεπώνυμο μαζί με τον πλήρη τίτλο του σχολείου τους, (β) ένα έγκυρο email (δικό τους ή κάποιου εκ των γονέων τους) και (γ) το τηλέφωνο (το κινητό τους ή της οικίας τους).
Για παράδειγμα:
Στο 1ο πλαίσιο θα γράψουν: Λουκάς Ζαχείλας, 1ο ΓΕΛ Βόλου
Στο 2ο πλαίσιο θα γράψουν: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Στο 3ο πλαίσιο θα γράψουν: 6944ΧΧΧΧΧΧ ή 24210ΧΧΧΧΧ
Άριστα (100 μονάδες) παίρνει όποιος απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις.
Οι περίπου σαράντα (40) πρώτοι μαθητές Λυκείου και οι περίπου τριάντα (30) πρώτοι μαθητές Γυμνασίου θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 2η φάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού
(https://contest.astronomos.gr/).

   

Προκαταρτικές εξετάσεις

Share

Αφορά τους υποψηφίους Πανελλαδικών:

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.:

"ΘΕΜΑ : Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του
Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος,
στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021, από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2022-2023, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προγραμματίζονται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2023. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες
διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.
Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Λυκείων, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού
Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

   

Πολεμικά αεροσκάφη

Share

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση μαθητών/τριών της Β’ και Γ’ Λυκείου για τη συμμετοχή τους σε πτήση με
ελικοφόρα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας»

Σας ενημερώνουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, θα προγραμματίσει εκδήλωση, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, που θα περιλαμβάνει πτήσεις μαθητών/τριών της Β ́και Γ ́ Τάξης Λυκείου, σχολικού έτους 2022-2023 , με Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη της Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑ (www.haf.gr) έως την Tετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 (23:59) και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Για τους/τις μαθητές/τριες που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην εν λόγω εκδήλωση απαιτούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα:

 Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης – Συγκατάθεσης του Γονέα (για ανηλίκους)
 Η επιτυχής περάτωση των ιατρικών εξετάσεων πτητικής ικανότητας στο Κέντρο
Αεροπορικής Ιατρικής
 Η επιτυχής περάτωση εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
 Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής
Ιατρικής
 Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων και πραγματοποίηση πτήσεων.

* Οι επιμέρους λεπτομέρειες της εκδήλωσης, καθώς και το ακριβές πρόγραμμα αυτής θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.
* Οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία πραγματοποίησης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή/και διαθεσιμότητας πτητικών μέσων.
* Για τους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους που θα επιλεγούν και διαμένουν εκτός Νομού Αττικής δύναται να τους παρασχεθεί, εάν το επιθυμούν, δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της ΠΑ. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των μετακινήσεων τους, εντός Νομού Αττικής, για τις ανάγκες της εκδήλωσης.
* H εκδήλωση δύναται να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί ανάλογα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας – μετάδοσης της λοίμωξης covid-19.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση της εκδήλωσης η οποία έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της ΠΑ στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.haf.gr/2022/10/ptisi-mathiton-ekpaideytika-aeroskafi-tis-pa-at030-2022/

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω εκδήλωση θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης επιθυμίας συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://public.haf.gr/student-flight/

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΑ/ΕΓΑ στα τηλέφωνα 210 6591016, 210 6591017 και ηλεκτρονικά στο email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Η εν λόγω δράση γνωστοποιείται στους/στις ανωτέρω μαθητές/τριες προκειμένου να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους, εφόσον το επιθυμούν.

   

Πρόγραμμα 2022

Share

Πρόγραμμα 2022

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (Πρόγραμμα 2022.pdf)Πρόγραμμα 2022.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου129 Kb
   

1ος περίπατος

Share

Αύριο Τετάρτη 12/10/22 θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος περίπατος της σχολικής χρονιάς. Ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών: 09:15. Συγκέντρωση στο πραύλειο. Προσευχή και ανακοινώσεις. Λήψη απουσιών στις αίθουσες και αναχώρηση συντεταγμένα για το γήπεδο Κραχτίδη. Επιστροφή στις 11:00. Στη συνέχεια αθλοπαιδειές στο χώρο του σχολείου και στα παρακείμενα δημοτικά γήπεδα. Ώρα λήξης: 12:30.

Ο Σύλλογος διδασκόντων θα συνεδριάσει τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

   

Τρόπος εξέτασης Πανελλαδικές + αποστολή μηνυμάτων

Share

Αφορά τους υποψηφίους των Πανελλαδικών:Στο ΦΕΚ 5136/03-10-2022 ο τρόπος εξέτασης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Βλ. και συνημμένο έγγραφο.

Αφορά όλους: Κάθε οικογένεια πρέπει σήμερα το μεσημέρι να έλαβε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (email). Αφορούσαν και πάλι τους συνδέσμους των διδασκόντων (link). Εάν κάποιοι δεν έλαβαν και τα δύο μηνύματα, παρακαλούμε να ενημερώσουν το σχολείο για να προβούμε σε έλεγχο των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (εξέταση_πανελλαδικές.pdf)εξέταση_πανελλαδικές.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου199 Kb
   

Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Share

Στο Λύκειό μας υπάρχουν δύο Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής: η κ. Νεοχωρίδου Γαβριέλα και ο κ. Στάης Σωτήριος. Γονείς, μαθητές και μαθήτριες μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή τους για ότι τους απασχολεί.

Ν.4692/2020, άρθρο 38:

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

5. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με ... τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης...

   

Σύνδεσμοι (Links)

Share

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων έχουν αποσταλεί οι σύνδεσμοι (links) των διδασκόντων για την ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Webex. Καλούνται όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να λάβουν γνώση.

Παρεμπιπτόντως, ελέγξτε εάν φθάνουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) σε αυτούς. Συγκεκριμένα, μετά τις 21:00 έχουν αποσταλεί δύο emails σε κάθε οικογένεια.

   

Πανελλήνια ημέρα αθλητισμού

Share

Προγραμματισμός:

Όλοι και όλες έρχονται με φόρμες και αθλητικά παπούτσια. Ώρα άφιξης: ακριβώς 08:45 και άμεση άνοδος στις αίθουσες για λήψη απουσιών, χωρίς δηλαδή συγκέντρωση στο προαύλιο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β' και Γ' Λυκείου θα μεταβούν στα τμήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Συγκέντρωση στα γήπεδα τένις και βόλεϊ και αναχώρηση στις 09:00 κάθε τάξη σε διαφορετικό προορισμό, συντεταγμένα, παρουσία των συνοδών:

Α' Λυκείου: περιαστικό άλσος Κορυλόβου,

Β' Λυκείου: λόφος Αγίου Τρύφωνα και

Γ' Λυκείου: Γήπεδο Κραχτίδη

Επιστροφή συντεταγμένα στο σχολείο περί τις 10:40 και έναρξη άλλων δραστηριοτήτων:

αγώνες σκάκι, χοροί latin και ποντιακοί, τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης κ.λπ.

Πιθανή λήψη απουσιών και στους χώρους περπατήματος και στους χώρους της ανάπλασης και συνεπώς η απομάκρυνση είναι δυνατή μόνο με άδεια Διευθυντή.

Με τη λήξη των τουρνουά και όλων των δραστηριοτήτων (περί τις 13:00), λήψη απουσιών στις αίθουσες και αποχώρηση.

Το σχολείο θα είναι ανοικτό από τις 08:00 και όσοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα μπορούν να το πράξουν αύριο μέχρι τις 09:00 στους δύο υποδιευθυντές.

   

Πρόεδροι +ανταλλαγή μαθητών/μαθητριών

Share

Αύριο Τετάρτη 28/09 οι 13 Πρόεδροι των 5μελών μαθητικών Συμβουλίων να παρευρίσκονται στην αίθουσα ΠΡΟΒΟΛΩΝ (απέναντι από την αίθουσα Βιολογίας):

  • στο 3ο διάλειμμα 10:30 για ενημέρωση από τον Διευθυντή και
  • στο μεγάλο διάλειμμα 11:20 για ενημέρωση από την Υποδιευθύντρια και τον Γυμναστή σχετικά με την ημέρα αθλητισμού.

Το συνημμένο έγγραφο αφορά μαθητές και μαθήτριες της Α' Λυκείου που επιθυμούν να φοιτήσουν μια σχολική χρονιά στις U.S.A. στα πλαίσια ανταλλαγής μαθητών/μαθητριών.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (ανταλλαγές_μαθητών_μαθητριών.pdf)ανταλλαγές_μαθητών_μαθητριών.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου121 Kb
   

Σελίδα 2 από 69

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
Ασφαλές Διαδίκτυο
Έχουμε 143 επισκέπτες συνδεδεμένους

eTwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
Τελευταία ενημέρωση:
Τετάρτη 30/11/2022 08:59
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
<<  Νοέμβριος 2022  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
-->