Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Οπτικοποίηση δομών δεδομένων

Share

Μια από τις πολλές σελίδες Οπτικοποίησης δομών δεδομένων που μπορεί να βρεί κανείς στο Διαδίκτυο, είναι η ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο.

sorting

Επιλέξτε :

 

Αναζήτηση

Share

Άσκηση 1.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εισάγει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα τα τηλέφωνα 20 καθηγητών ενός σχολείου. Ο αλγόριθμος κατόπιν θα διαβάζει έναν αριθμό τηλεφώνου και θα τον αναζητεί ανάμεσα στα παραπάνω 20 τηλέφωνα. Στην περίπτωση που θα το βρει θα εμφανίζει τη θέση του τηλεφώνου του καθηγητή στον πίνακα, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

 

Άσκηση 2.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος εισάγει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα το βάρος  20 μαθητών μιας τάξης. Ο αλγόριθμος διαβάζει μια τιμή βάρους και την αναζητεί ανάμεσα στις παραπάνω 20 τιμές. Ο αλγόριθμος θα πρέπει σε περίπτωση αποτυχίας να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που έχουν το δεδομένο βάρος καθώς και τις αντίστοιχες θέσεις στον πίνακα.

 

Άσκηση 3.

Δίνεται ο παρακάτω ταξινομημένος πίνακας Π. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα τον αναζητεί στον παρακάτω πίνακα (τροποποιήστε τον αλγόριθμο σειριακής αναζήτησης ώστε να αποφεύγονται άσκοπες συγκρίσεις)

4

12

20

29

32

40

90

115

190

200

 

Άσκηση 4.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

α. θα διαβάζει  τα ονόματα 20 ξενοδοχείων και θα τα αποθηκεύει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Ξ.

β. θα διαβάζει  την αντίστοιχη δυναμικότητα του καθενός (σε κρεβάτια) και θα την αποθηκεύει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Κ.

γ. θα αναζητεί αν υπάρχει ξενοδοχείο με δυναμικότητα που θα του δίνει ο χρήστης και σε περίπτωση που υπάρχει θα εμφανίζει το όνομά του, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

   

Δισδιάστατοι πίνακες

Share

Άσκηση 1.

Οι 20 μαθητές ενός τμήματος της Γ΄ τάξης έχουν πάρει τους βαθμούς Α΄ τετραμήνου στα 14 μαθήματα που παρακολουθούν. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

α. Διαβάζει τους βαθμούς όλων των μαθητών και τους αποθηκεύει ανά μαθητή σε έναν δισδιάστατο πίνακα 20Χ14.

β. Βρίσκει τον μέσο όρο των βαθμών του πίνακα

γ. Βρίσκει τον μεγαλύτερο βαθμό στον πίνακα, τον αντίστοιχο μαθητή και το μάθημα στο οποίο επιτεύχθηκε.

δ. Βρίσκει το πλήθος των βαθμών πάνω από 18.

ε. Βρίσκει το άθροισμα των βαθμών κάτω από 10.

στ. Εμφανίζει τους βαθμούς ανά μάθημα.

Άσκηση 2.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος, με δεδομένο έναν δισδιάστατο πίνακα αριθμών, εξετάζει αν ο πίνακας είναι αραιός. Θεωρούμε ότι ένας πίνακας είναι αραιός αν πάνω από το  80% του πλήθους των στοιχείων του είναι μηδέν.

Άσκηση 3.

Η Ε.Μ.Υ. συγκέντρωσε τα στοιχεία που αφορούν την μέση ημερήσια θερμοκρασία στην πόλη της Δράμας για το 2009 και τα καταχώρησε σε έναν δισδιάστατο πίνακα 12Χ30 (θεωρήστε ότι όλοι οι μήνες έχουν 30 ημέρες). Σε έναν αντίστοιχο πίνακα υπάρχουν οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες για το 2010. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος

α. Υπολογίζει ποιο από τα δύο έτη ήταν θερμότερο.

β. Βρίσκει ποιο έτος παρατηρήθηκε μεγαλύτερη θερμοκρασία και ποια ήταν αυτή.

γ. Βρίσκει ποιον μήνα ποιανού έτους παρατηρήθηκε η μικρότερη θερμοκρασία.

Άσκηση 4.

Ένα περιοδικό αυτοκινήτων κάνει ένα τεστ κατανάλωσης βενζίνης (lt/100 χλμ) σε τέσσερα αυτοκίνητα (Alfa Romeo, Audi, Mercedes Benz, Saab), σε τέσσερα διαφορετικά προφίλ οδήγησης, στα 80, 100, 120 και 140 χλμ/ώρα. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

α. Καταγράφει τα αποτελέσματα του τεστ σε έναν δισδιάστατο πίνακα.

β. Αποθηκεύει τα ονόματα των αυτοκινήτων σε έναν μονοδιάστατο πίνακα

γ. Υπολογίζει και εμφανίζει τον συνολικό μέσο όρο κατανάλωσης για κάθε μοντέλο.

δ. Βρίσκει το μοντέλο με τον μικρότερο μέσο όρο κατανάλωσης και εμφανίζει το όνομά του.

ε. Υπολογίζει τον συνολικό μέσο όρο κατανάλωσης για κάθε ταχύτητα και κάθε όχημα.


Άσκηση 5.

Οι 20 μαθητές ενός τμήματος της Γ΄ τάξης έχουν πάρει τους βαθμούς Α΄ τετραμήνου στα 14 μαθήματα που παρακολουθούν και έχουν καταχωρηθεί σε έναν δισδιάστατο πίνακα Α. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

α. Διαβάζει και αποθηκεύει τα ονόματα των μαθητών σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Ο.

β. Διαβάζει και αποθηκεύει τα ονόματα των μαθημάτων σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Μ.

γ. Υπολογίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε μαθητή στα 14 αυτά μαθήματα και τον αποθηκεύει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα ΜΟ1.

δ. Υπολογίζει τον μέσο όρο της βαθμολογίας των 20 μαθητών για κάθε μάθημα και τον αποθηκεύει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα ΜΟ2.

ε. Βρίσκει  τον μαθητή με το καλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας και εμφανίζει το όνομά του.

στ. Βρίσκει το μάθημα με τον χαμηλότερο μέσο όρο και εμφανίζει το όνομά του.

Άσκηση 6.

Ένα ξενοδοχείο έχει 10 ορόφους με 100 δωμάτια σε κάθε όροφο. Σε έναν δισδιάστατο πίνακα Α(10 Χ 100) έχει καταγραφεί αν τα δωμάτια είναι ελεύθερα η κατειλημμένα ως εξής: στον όροφο i το δωμάτιο j είναι ελεύθερο αν  Α[i,j]= 0, ενώ είναι κατειλημμένο αν Α[i,j]= 1. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. Υπολογίζει το σύνολο των ελεύθερων δωματίων στο ξενοδοχείο.

β. Υπολογίζει τα  κατειλημμένα δωμάτια στον 5ο όροφο.

γ. Υπολογίζει και εμφανίζει τον όροφο με τα περισσότερα κατειλημμένα δωμάτια

Άσκηση 7.

Δίνεται ένας πίνακας ακεραίων με διαστάσεις 5Χ8. Να ?ανταλλάξετε? τα περιεχόμενα της πρώτης και της τελευταίας σειράς (δηλ. να μεταφερθούν οι ακέραιοι αριθμοί της 5ης σειράς στις αντίστοιχες θέσεις της 1ης σειράς και αντίστροφα).

Άσκηση 8.

Να γίνει αλγόριθμος που να αποθηκεύει σε έναν δισδιάστατο πίνακα τις μέσες θερμοκρασίες των πόλεων Δράμας και Σερρών για το διάστημα 30 ημερών και στη συνέχεια να υπολογίζει πόσες ημέρες η μέση θερμοκρασία στη Δράμα ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη θερμοκρασία στις Σέρρες.

   

Η γέφυρα και ο φακός

Share

Άλλο ένα πρόβλημα από το ίδιο βιβλίο...Φημολογείται ότι δόθηκε ως πρόβλημα σε υποψήφιους εργαζόμενους σε εταιρεία λογισμικού Wink:

Τέσσερις άνθρωποι θέλουν να διασχίσουν μια γέφυρα: αρχικά όλοι βρίσκονται στην ίδια πλευρά της. Υπάρχει ένα όριο 17 λεπτών, μετά το οποίο όλοι θα πρέπει να βρίσκονται στην άλλη άκρη της γέφυρας (πρέπει να προλάβουν το τρένο). Είναι νύχτα και διαθέτουν ένα μόνο φακό. Το πολύ δύο άτομα μπορούν να διασχίσουν ταυτόχρονα τη γέφυρα, σε κάθε χρονική στιγμή. Όποια ομάδα διασχίζει τη γέφυρα, είτε του ενός είτε των δύο ατόμων, θα πρέπει να έχει αυτό το φακό. Ο φακός μεταφέρεται από χέρι σε χέρι (δεν μπορεί να πεταχτεί από κάποιον σε κάποιον άλλον).

Ο άνθρωπος 1 χρειάζεται ένα λεπτό για να διασχίσει τη γέφυρα, ο 2 χρειάζεται δύο λεπτά, ο 3 πέντε λεπτά και ο 4 θέλει δέκα λεπτά. Δύο άνθρωποι μαζί κινούνται με την ταχύτητα του πιο αργού από τους δύο (για παράδειγμα αν ξεκινήσουν μαζί ο 1 με τον 4 θα χρειαστούν δέκα λεπτά για να περάσουν τη γέφυρα).

Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα και ποια είναι αυτή;

Σημείωση: Μπορείτε να στείλετε την απάντησή σας ως σχόλιο στο άρθρο αυτό

   

Υπολογισμός Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη

Share

Ένας από τους αλγορίθμους για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη (ΜΚΔ) δύο μη-αρνητικών, μη-ταυτόχρονα-μηδενικών ακεραίων m,n είναι ο παρακάτω, διατυπωμένος σε φυσική γλώσσα με βήματα:

  • Βήμα 1: Θέσε την τιμή min(μ,ν) στον τ.
  • Βήμα 2: Διαίρεσε τον μ με τον τ. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτής είναι 0, πήγαινε στο Βήμα 3. Αλλοιώς, πήγαινε στο Βήμα 4.
  • Βήμα 3: Διαίρεσε τον ν με τον τ. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτής είναι 0, επέστρεψε την τιμή του τ σαν απάντηση και σταμάτησε. Αλλοιώς πήγαινε στο Βήμα 4.
  • Βήμα 4: Μείωσε την τιμή του τ κατά 1. Πήγαινε στο Βήμα 2.

Να επαναδιατυπώσετε τον αλγόριθμο χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ψευδογλώσσα. Καλή διασκέδαση...

   

Σελίδα 1 από 2

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
Ασφαλές Διαδίκτυο

eTwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
Τελευταία ενημέρωση:
Παρασκευή 07/06/2024 15:47
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
<<  Ιούνιος 2024  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
-->