Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Πανελλαδικές εξετάσεις

Αιτήσεις - δηλώσεις για τις Πανελλαδικές 2023

Share

Μέχρι και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023. Όλοι οι τελειόφοιτοι της Γ' Λυκείου και όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές. Στα συνημμένα: (1ον) η αίτηση-δήλωση (Α-Δ), (2ον) οδηγίες συμπλήρωσης και (3ον) η εγκύκλιος και πίνακας με τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού.

Κάποια βασικά: Για τις σχολές ενστόλων (Στρατιωτικές, Λιμενικό κλπ) η δήλωση δεν είναι δεσμευτική αμφίδρομα. Δηλαδή και να μη τον δηλώσει τώρα ο υποψήφιος, μπορεί όταν έρθει η κατάλληλη ημερομηνία να υποβάλλει αίτηση. Αλλά και αντίστροφα, αν τώρα το δηλωσει, μπορεί και να μην συμμετάσχει τελικά στις διαδικασίες εισαγωγής στις σχολές αυτές, στην περίπτωση που αλλάξει γνώμη. Για τα ΤΕΦΑΑ όμως η δήλωση είναι μονόδρομα δεσμευτική: αν τώρα δεν το δηλώσει ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ. Αν τώρα το δηλώσει και αργότερα μετανιώσει, δύναται να μην συμμετάσχει στις διαδικασίες.

Για όσους ενδιαφέρονται και για τα τρία μουσικά τμήματα πρέπει να ασχοληθούν και με τα δύο συνημμένα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2023» και η σελίδα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Όσοι έχουν αποφοιτήσει και έχουν λάβει μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα χρόνια και επιθυμούν να υποβάλλουν και πάλι μηχανογραφικό για το 6% και 4% των θέσεων (δηλαδή για το 10%) ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. Τον Ιούνιο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα κληθούν να καταθέσουν και πάλι το μηχανογραφικό.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023(1).doc)Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023(1).doc Διαχειριστής Ιστότοπου81 Kb
Download this file (Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023.doc)Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023.doc Διαχειριστής Ιστότοπου57 Kb
Download this file (ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ  ΕΠΑΛ 2023.doc)ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2023.doc Διαχειριστής Ιστότοπου38 Kb
Download this file (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2023.doc)ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2023.doc Διαχειριστής Ιστότοπου57 Kb
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2023 ΤΕΛΙΚΟ με ΑΔΑ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2023 ΤΕΛΙΚΟ με ΑΔΑ.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου863 Kb
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2023.docx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2023.docx Διαχειριστής Ιστότοπου14 Kb
 

Αιτήσεις - Δηλώσεις Πανελλαδικών

Share

Από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023. Όλοι οι τελειόφοιτοι της Γ' Λυκείου και όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές. Το βράδυ θα αναρτηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσοι έχουν αποφοιτήσει και έχουν λάβει μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα χρόνια και επιθυμούν να υποβάλλουν και πάλι μηχανογραφικό για το 6% και 4% των θέσεων (δηλαδή για το 10%) ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. Τον Ιούνιο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα κληθούν να καταθέσουν και πάλι το μηχανογραφικό.

   

Ελάχιστη βάση εισαγωγής

Share

Προς ενημέρωση των υποψηφίων για την Ε.Β.Ε. των σχολών.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (ε.β.ε.pdf)ε.β.ε.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου275 Kb
   

Προκαταρτικές εξετάσεις

Share

Αφορά τους υποψηφίους Πανελλαδικών:

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.:

"ΘΕΜΑ : Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του
Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος,
στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021, από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2022-2023, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προγραμματίζονται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2023. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες
διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.
Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Λυκείων, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού
Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

   

Τρόπος εξέτασης Πανελλαδικές + αποστολή μηνυμάτων

Share

Αφορά τους υποψηφίους των Πανελλαδικών:Στο ΦΕΚ 5136/03-10-2022 ο τρόπος εξέτασης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Βλ. και συνημμένο έγγραφο.

Αφορά όλους: Κάθε οικογένεια πρέπει σήμερα το μεσημέρι να έλαβε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (email). Αφορούσαν και πάλι τους συνδέσμους των διδασκόντων (link). Εάν κάποιοι δεν έλαβαν και τα δύο μηνύματα, παρακαλούμε να ενημερώσουν το σχολείο για να προβούμε σε έλεγχο των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (εξέταση_πανελλαδικές.pdf)εξέταση_πανελλαδικές.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου199 Kb
   

Οδηγίες σχετικά με το μηχανογραφικό

Share

Στο συνημμένο έγγραφο οι υποψήφιοι Ανωτάτων Ιδρυμάτων και Ι.Ε.Κ. μπορούν να διαβάσουν οδηγίες. Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 13/07 και τη Δευτέρα 18/07 (ημέρα λήξης της προθεσμίας), θα παρευρίσκονται στο Λύκειο ο Διευθυντής (ή Υποδιευθυντής) και ένας εκπαιδευτικός, για παροχή βοήθειας (έκδοση κωδικών μηχανογραφικού, αναίρεση οριστικοποιημένου μηχανογραφικού κ.λπ.).

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (2022_07_08_Φ_251_84993_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΔ _ΠΜΔ_Ψ65Ο46ΜΤΛΗ-Γ5Ρ)2022_07_08_Φ_251_84993_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΔ _ΠΜΔ_Ψ65Ο46ΜΤΛΗ-Γ5Ρ Διαχειριστής Ιστότοπου547 Kb
   

Σελίδα 1 από 44

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
Ασφαλές Διαδίκτυο

eTwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
Τελευταία ενημέρωση:
Τετάρτη 30/11/2022 18:52
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
<<  Νοέμβριος 2022  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
-->