Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Latest

Τρόπος προσέλευσης στο σχολείο

Share

Κατανομή μαθητών σε αίθουσες κατά την πρώτη ημέρα του αγιασμού:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β' και Γ' τάξεων στις 08:15 θα ανέλθουν στον 1ο όροφο και θα εισέλθουν στις αίθουσες όπως φαίνεται στους πίνακες.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' Λυκείου στις 08:15 θα συγκεντρωθούν στον προαύλιο χώρο του 4ου ΓΕΛ. (Η μεγάλη αυλή με τις μπασκέτες).

Παρακαλούμε, δέστε και τις προηγούμενες αναρτήσεις.

 

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file ((κατανομή μαθητών σε αίθουσες)_1η_ημέρα.doc)(κατανομή μαθητών σε αίθουσες)_1η_ημέρα.doc Διαχειριστής Ιστότοπου17 Kb
 

Διάφορες ανακοινώσεις

Share
  • Η υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγή από τα θρησκευτικά, σύμφωνα με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου, μπορεί να κατατεθεί στη Γραμματεία του σχολείου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου (υπογεγραμμένη και από τους δύο κηδεμόνες).
  • Στο συνημμένο υπάρχουν οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με τον SARS-COV-2.
  • Στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook) υπάρχει η επίσημη ομάδα του Λυκείου μας: 4ο Λύκειο Δράμας (official). Η ομάδα είναι ιδιωτική και μέλη της είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερώνονται και από αυτή την πηγή. Όπως έχετε διαπιστώσει οι μαθητές των δύο μεγαλύτερων τάξεων, οι ιστοσελίδες των σχολείων της χώρας πολύ συχνά καταρρέουν και έτσι απομένει αυτή η ανεπίσημη πηγή πληροφόρησης. Κάποια αιτήματα ένταξης στην ομάδα δεν έχουν ικανοποιηθεί διότι η Διαχείριση δεν μπορεί να ελέγξει εάν ο αιτούμενος τηρεί τις προϋποθέσεις (μαθητής, μαθήτρια, εκπαιδευτικός, κηδεμόνας). Γι’ αυτό όσοι αιτούνται την είσοδό τους στην ομάδα ας απαντήσουν στις δύο ερωτήσεις ή ας κάνουν την αίτηση χωρίς ψευδώνυμο, ώστε να γίνει ο σχετικός έλεγχος.
  • Σχετικά με την αυριανή επάνοδό σας στο Σχολείο διαβάστε την προηγούμενη ανακοίνωση.
  • Όσοι κηδεμόνες δεν τακτοποίησαν τα σχετικά με την εγγραφή, ας διαβάσουν προηγούμενες αναρτήσεις.
Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (COVID_β-βαθμια-εκπαιδευση_οδηγιες-Αύγουστος-2020.pdf)COVID_β-βαθμια-εκπαιδευση_οδηγιες-Αύγουστος-2020.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου415 Kb
   

Πρώτη ημέρα - Αγιασμός

Share
Αύριο Παρασκευή τις απογευματινές ώρες θα ανακοινωθεί η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών για την πρώτη ημέρα στο Σχολείο (Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου).
Επίσης θα δοθούν και σχετικές οδηγίες. Παρακαλούμε λοιπόν, αύριο το απόγευμα να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του σχολείου.
   

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%

Share

«Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων
εισακτέων, έτους 2020»

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από
σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24
του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268
Α ́), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17
Α’) και το άρθρ. 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).

Για την εισαγωγή των ανωτέρω υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ενεργοποιήθηκαν
το Νοέμβριο 2019 οι Επταμελείς Επιτροπές δεκατεσσάρων (14) συγκεκριμένων Δημοσίων
Νοσοκομείων, οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με τη με αριθ.2 Φ.151/17897/Β6/14-02-2014 (ΦΕΚ 358 Β’) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν,
σύμφωνα και με την Φ.153/136724/Α5/2018 (ΦΕΚ 3637 Β’), από Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού θα είναι προσβάσιμη κατά την
ανωτέρω προθεσμία όλο το 24ωρο μέσω συνδέσμου που θα υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.goν.gr) και οι υποψήφιοι μπορούν από
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο να τη χρησιμοποιήσουν για να
υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την υποψηφιότητά τους. Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να
μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή
συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν εάν επιθυμούν να προσέρχονται στο Λύκειο προκειμένου να κάνουν χρήση των Η/Υ του σχολείου.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 5-_2020 (3-9-20).pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 5-_2020 (3-9-20).pdf Διαχειριστής Ιστότοπου175 Kb
   

Απαλλαγή από μάθημα + αλλαγή ομάδας προσανατολισμού

Share

Αλλαγή ομάδας προσανατολισμού (Β΄και Γ' Λυκείου):

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στην περίπτωση που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Σχολείου μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (όλες οι τάξεις):

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο συνημμένο έγγραφο δύναται να αιτηθούν οι κηδεμόνες μαθητή ή μαθήτριας την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (απαλλαγή_θρησκευτικά.docx)απαλλαγή_θρησκευτικά.docx Διαχειριστής Ιστότοπου14 Kb
   

Νέα ιστοσελίδα

Share

Η Δ.Δ.Ε. (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Δράμας διαθέτει νέα ιστοσελίδα:

dide.dra.sch.gr

   

Δεύτερη φάση εγγραφών

Share

Την Δευτέρα και την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση εγγραφών για τις τρεις τάξεις του Λυκειου. Η Υποδιευθύντρια θα βρίσκεται στο σχολείο από τις 10:00 έως τις 11:00 για τηλεφωνικές μόνο εξυπηρετήσεις. 2521.0.48635

   

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Share

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού
Έτους 2020-21.
Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 2232.1/36725/2020/16-6-2020 προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ
ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΔΑ:ΕΡΝΓ4653ΠΩ-ΦΥ0).
Σας υπενθυμίζεται ότι, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η
εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα
δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 16-6-2020. Όλοι οι υποψήφιοι από την 16-6-2020 πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε ́ της Προκήρυξης
Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε
οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ ́) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η
αίτησή τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που
υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 16-7-2020 ημέρα Πέμπτη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που
αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.
Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο
πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων καθώς και των Λυκείων,
προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους.

   

Κωδικοί υποψηφίων - αποτελέσματα

Share

Αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου όσοι υποψήφιοι δεν έχουν εκδώσει ακόμη κωδικό για το μηχανογραφικό καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο για να το πράξουν. Εάν δεν μπορέσουν αύριο τους δίνεται και μια ακόμη δυνατότητα, την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου (άσπρο καρτελάκι).

Όσοι έχουν εκδώσει κωδικό μπορούν να αρχίσουν να ετοιμάζουν το μηχανογραφικό τους και να κάνουν όσες προσωρινές αποθηκεύσεις επιθυμούν. Εκεί υπάρχουν και στατιστικά, βάσεις κ.λπ. Δεν υπάρχει όριο. Υπενθυμίζεται η διεύθυνση: https://exams.it.minedu.gov.gr/

Την Παρασκευή στις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών εξετάσεων. Όσοι υποψήφιοι ή γονείς προσέλθουν στο σχολείο για να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα να έχουν μαζί τους και τον κωδικό υποψηφίου (αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου). Παρακαλείσθε να μην τηλεφωνείτε νωρίτερα διότι η εγκύκλιος του Υπουργείου ρητά αναφέρει ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνει ταυτόχρονα για όλα τα Λύκεια στις 13:00 (την Παρασκευή 10 Ιουλίου).

   

Ηλεκτρονικές εγγραφές

Share

Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου η Υποδιευθύντρια θα βρίσκεται στις 10:00 στο σχολείο για να εξυπηρετησει μόνο τηλεφωνικά αποκλειστικά όσους δεν έχουν κατορθώσει να ολοκληρώσουν την εγγραφη. Τηλ. 2521.0.48635

   

Μηχανογραφικά + Ηλεκτρονικές εγγραφές

Share

Για υποψηφίους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου, την Τρίτη 7 Ιουλίου και μια ακόμη ημέρα μέχρι τη λήξη στις 17 Ιουλίου που θα καθοριστεί αργότερα μπορείτε να προσέλθετε στο Λύκειο για να εκδώσετε κωδικό για το μηχανογραφικό σας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και αυτή την ενημέρωση σχετικά με τη συμπλήρωσή του:

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2020-06/afisamix20.pdf

Για γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α', Β' και Γ' Λυκείου:

Υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη 2 Ιουλίου λήγει η προθεσμία εγγραφών. Δέστε προηγούμενες αναρτήσεις μας. Για βοήθεια τηλεφωνήστε στο σχολείο: 2521.0.48635. Προς διευκόλυνσή σας την Πέμπτη 2  Ιουλίου θα παρευρίσκεται στο Σχολείο η Υποδιευθύντρια για να απαντά σε τυχόν τηλεφωνικά ερωτήματα σας, από ώρα 09:00 έως 12:00. Πάντως σας συμβουλεύουμε να μην αφήσετε για το τέλος την εγγραφή του παιδιού σας, διότι η πλατφόρμα του Υπουργείου δυσλειτουργεί ("κολλάει"). Προτιμάτε μεσημεριανές ώρες ή πολύ αργά το βράδυ, εάν διαπιστώσετε ότι η ταχύτητα είναι χαμηλή. 

   

Σελίδα 1 από 4

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: 4lykdram (παπάκι) sch (τελεία) gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
100 χρόνια μετά
Ασφαλές Διαδίκτυο
Το blog του 4ου
Τελευταία ενημέρωση:
Κυριακή 20/09/2020 17:38
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης
ΣΕΠΛΗΔ
100 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Παρανέστι VFT

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
Δόξα Δράμας

Ονειρούπολη

Ονειρούπολη Δράμας
<<  Σεπτέμβριος 2020  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
-->