Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Εξετάσεις

Μηχανογραφικό: Από σήμερα έως και 28 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων

Share

Οι  διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2021 ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιουλίου και λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Α. Όσον αφορά το Μηχανογραφικό Δελτίο(Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια να κλειδώσουν το τελικό τους Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) το αργότερο έως και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00. Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.

Μετά την οριστικοποίηση του Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

- Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2021, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2019 ή 2020, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση και σε αυτούς δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Β. Όσον αφορά το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ οι υποψήφιοι στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για τα Δημόσια ΙΕΚ.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας.

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

- Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που θα έχουν ήδη δημιουργήσει.

- Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

2.Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ ή /και Π.Μ.Δ. θα πρέπει να απευθυνθούν στο Λύκειό τους τις προκαθορισμένες μέρες λειτουργίας τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

3.Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

4. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

5.Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

 

Μηχανογραφικό

Share

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη ενεργοποίησης της δυνατότητας υποβολής του μηχανογραφικού. Οι υποψήφιοι να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας και την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φυσικά, να έχετε τον κωδικό ασφαλείας που έχετε δημιουργήσει.

   

Θερινή λειτουργία + μηχανογραφικό

Share
Όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας του Νομού θα λειτουργούν με εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κάθε Πέμπτη 08:00 έως 13:00.
Επίσης, αυτή την Παρασκευή 9 Ιουλίου, στο Σχολείο θα βρίσκεται ο Δ/ντής ή μια Υποδιευθύντρια και ένας εκπαιδευτικός, για παροχή βοήθειας στους υποψήφιους που ετοιμάζουν το μηχανογραφικό τους.
   

Κωδικός μηχανογραφικού + μέτρα COVID-19 για δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ

Share

Από σήμερα Παρασκευή (μέχρι τις 13:00) και με λήξη προθεσμίας την Τετάρτη 30 Ιουνίου (08:30 έως 13:30) καλούνται οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και οι υποψήφιοι με το 10% να προσέλθουν στο Λύκειό μας προκειμένου να εκδοθεί κωδικός ασφαλείας μηχανογραφικού. Ο κάθε υποψήφιος θα προσέρχεται στο σχολείο με το δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι) ή την αστυνομική του ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Τηλ. επικοινωνίας: 2521.0.48635 - 6

Για ΤΕΦΑΑ: Άρθρο μόνο: Συμπλήρωση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ.251/64572/Α5 κοινής υπουργικής απόφασης

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 5Α) ως εξής:

«5Α) Ειδικότερα, για τους/τις υποψηφίους/ες των Γενικών Λυκείων που εξετάζονται γραπτά ή προφορικά στα ειδικά μαθήματα, στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ένα τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει, θα γίνει την Παρασκευή, 25.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 25.06.2021, μέχρι και τη Δευτέρα, 28.06.2021. Για τους/τις υποψηφίους/ες των Γενικών Λυκείων το επόμενο τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 02.07.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 02.07.2021, μέχρι και την Κυριακή, 04.07.2021. 

   

Ειδικά μαθήματα

Share

Αφορά υποψηφίους: Χρόνος και τόπος εξέτασης των ειδικών μαθημάτων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών θα γίνει την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 στο 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Οι υποψήφιοι να προσέλθουν μέχρι τις 09:30 με το δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι) και ότι άλλο χρειαστεί.

Για τους υποψηφίους των ΤΕΦΦΑ:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή βεβαίωση με αρνητικό αποτέλεσμα
self-test ή rapid test ή PCR για COVID 19 (το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί 48 ώρες πριν την
προσέλευσή τους) και θα έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr
2. Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων (στάδιο) θα γίνεται χωρίς χρήση
αποδυτηρίων
3. Η χρήση μάσκας είναι για όλους υποχρεωτική. Εξαιρούνται οι εξεταζόμενοι κατά τη διάρκεια
της πρακτικής δοκιμασίας και της προθέρμανσης

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (2021 _6_15_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_Ε_Κ_ΕΙΔΙΚΩΝ_2021.pdf)2021 _6_15_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_Ε_Κ_ΕΙΔΙΚΩΝ_2021.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου344 Kb
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021.pdf)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου234 Kb
Download this file (ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχειριστής Ιστότοπου144 Kb
   

Τέλος Πανελλαδικών

Share

Αύριο Τρίτη 22 Ιουνίου είναι η τελευταία ημέρα των Πανελλδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Οι υποψήφιοι να μη ξεχάσουν ότι πρέπει να έχουν υποβληθεί σε self test και να το υποβάλλουν στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr. Στο Σχολείο θα προσέλθουν φέρνοντας μαζί τους εκτυπωμένη ή γραμμένη χειρόγραφα τη σχετική κάρτα μαθητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ας αποφευχθούν και οι ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες κάποιοι ξεχνούν την κάρτα στο σπίτι τους ή την προσκομίζουν με λάθος ημερομηνία ή χωρίς υπογραφή (για την περίπτωση της χειρόγραφης).

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων και των εξετάσεων για τις σχολές ενστόλων και ΤΕΦΑΑ. Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση των Αγγλικών θα γίνει στο 2ο Λύκειο Δράμας. Για τα υπόλοιπα αύριο το μεσημέρι θα γίνει ανάρτηση στο site.

   

Σελίδα 9 από 33

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
Ασφαλές Διαδίκτυο

eTwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
Τελευταία ενημέρωση:
Παρασκευή 07/06/2024 15:47
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
<<  Ιούνιος 2024  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
-->