Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΚΠΓ - Εξετάσεις Μαΐου 2011 (επιτυχόντες)

Share

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική επιπέδων Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση, Ισπανική Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Τουρκική επιπέδου Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Μαΐου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από :

 

  • Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας όπου αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα, καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι  έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου, καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.
  • Τις Διευθύνσεις/Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).
  • Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις/Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, κατά το τέλος  Σεπτεμβρίου  2011, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 

ΚΠΓ - Εξετάσεις Μαΐου 2011(Αναλυτικό πρόγραμμα))

Share

Το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2011 που θα διενεργηθούν στις 7-8 Μαΐου 2011 στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική επιπέδων Α (Α1 & Α2), B (B1 & B2) και Γ1 , Ισπανική επιπέδων B (B1 & B2) και Γ1 και Τουρκική επιπέδου B (B1 & B2) έχει ως εξής:

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 2011

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

8.00-9.25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9.35-10.55 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

11.00-11.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

   

ΚΠΓ - Εξετάσεις Νοεμβρίου 2010 (πιστοποιητικά)

ShareΑπό τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Δράμας ανακοινώνεται ότι έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων τα πιστοποιητικά επιτυχόντων  στις εξετάσεις ξένων γλωσσών  Αγγλικής , Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής επιπέδου (Β1 «Μέτρια Γνώση»  , Β2   «Καλή Γνώση»   και Γ1 «Πολύ καλή Γνώση»)  και  Ισπανικής επιπέδου Β2 «Καλή Γνώση» και Γ1 «Πολύ καλή Γνώση» περιόδου Νοεμβρίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Γραφείο 226 της υπηρεσίας έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζομένου  ή την Αστυνομική τους Ταυτότητα.
   

ΚΠΓ - Εξετάσεις Νοεμβρίου 2010 (επιτυχόντες)

Share
Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δράμας γνωστοποιείται ότι έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, επιπέδων Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Ισπανική επιπέδων Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» που πραγματοποιήθηκαν στις 20-21 Νοεμβρίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από :
  • Tο Διαδίκτυο όπου έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.
  • Τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (τηλ. 2521351423 , γρ.423)
Oι επιτυχόντες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας (γρ. 423) όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, περίπου κατά το τέλος Μαρτίου 2011, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
   

ΚΠΓ - Εξετάσεις Μαΐου 2011(Εγγραφές)

Share

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη διεξαγωγή εξετάσεων Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Μαΐου 2011 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατά την περίοδο από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου μέχρι και την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 και θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας (Διοικητήριο Δράμας, 4ος όροφος, Γραφείο 423).

   

Προφορικές εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Νοέμβριος 2010)

Share

Ανακοινώθηκε από το εξεταστικό κέντρο του 4ου ΓΕΛ Δράμας το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 20-21 Νοεμβρίου 2010.

(κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο "Περισσσότερα" για να δείτε το πρόγραμμα):

   

Σελίδα 3 από 4

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
Ασφαλές Διαδίκτυο

eTwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
Τελευταία ενημέρωση:
Πέμπτη 30/11/2023 18:43
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
<<  Δεκέμβριος 2023  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
-->