Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Ενημέρωση Αίτηση-Δήλωση 2012

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Από 10 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2012, οι μαθητές της τελευταίας τάξης του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, καθώς και οι απόφοιτοι του ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄& Β΄) και οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ & Ναυτικών Λυκείων καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση ? δήλωση για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Το ΚΕΣΥΠ Δράμας τους καλεί να προσέξουν τα παρακάτω σημεία:

 

Την αίτηση ? δήλωση συμπληρώνουν:

 • Οι μαθητές της τελευταίας τάξης, για να δηλώσουν:

- το 2ο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο θα εξετασθούν πανελλαδικά

- αν θα εξετασθούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

- αν θα εξετασθούν σε ειδικό/α μάθημα/τα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)

- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές

- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

& Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

 • Οι απόφοιτοι και οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου που θα ξαναδώσουν πανελλαδικές,

για να δηλώσουν, εκτός από τα παραπάνω, και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας        επιθυμούν να εξετασθούν.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Από το σχ. έτος 2009-2010 έχει καταργηθεί η βάση εισαγωγής, ενώ παραμένει η βάση στα ειδικά μαθήματα.
 • Αν ο μαθητής ή ο απόφοιτος δεν είναι απόλυτα αποφασισμένος αν θα δώσει ειδικό μάθημα, είναι προτιμότερο να δηλώσει ότι θα εξεταστεί σ? αυτό. Είναι προτιμότερο να δηλώσει ο υποψήφιος περισσότερα ειδικά μαθήματα και να μην πάει να εξεταστεί τον Ιούνιο χωρίς καμία επίπτωση !  Ενώ αν δεν δηλώσει τώρα κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να εξεταστεί τον Ιούνιο.
 • Ένας από τους βασικούς λογούς συμπλήρωσης της αίτησης, τώρα το Φεβρουάριο, είναι για να δηλώσουν οι υποψήφιοι την εξέταση στα ειδικά μαθήματα.
 • Γιατί χρειάζεται να εξεταστεί ο υποψήφιος σε επιπλέον μαθήματα (Ειδικά) ;
 • Είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε 86 τμήματα του Μηχανογραφικού
 • Ο υποψήφιος με τη δήλωση διευρύνει τις επιλογές του !
 • Πόσα είναι τα ειδικά μαθήματα (9 γραπτά & 3 ή 6 Αθλήματα).
 • Μπορεί να απαιτείται εξέταση σε (1) ή (2) ειδικά μαθήματα (2 Ξένες Γλώσσες ή 2 Σχέδια).
 • Στην περίπτωση αυτή μετράει ο μέσος όρος των (2) αφού όμως ο υποψήφιος πετύχει τη βάση (10) σε κάθε μάθημα χωριστά.
 • Αν εξεταστεί σε (2) ξένες γλώσσες τότε μετράει υπέρ του μαθητή η καλύτερη επίδοση (π.χ. Αγγλικά 15, Γερμανικά 16 για το τμήμα Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μετράει το 16)
 • Για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές απαιτείται η εξέταση σε Έξι (6) αθλήματα αλλά δεν θεωρούνται μάθημα και δεν βαθμολογούνται.
 • Στα ΤΕΦΑΑ είναι απαραίτητη η εξέταση σε τρία (3) αθλήματα αλλά δεν απαιτείται βάση.
 • Δεν μπορεί ένας απόφοιτος να δηλώσει συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις και να εξεταστεί μόνο σε ειδικά μαθήματα !
 • Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τα ΤΕΦΑΑ, γιατί τα αθλήματα θεωρούνται ταυτόχρονα, κριτήριο υγείας και σωματικής ικανότητας και μάθημα που βαθμολογείται ως ΜΟ των (3) αθλημάτων.


Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

1ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ : Ανθρωπιστικών,

Νομικών και

Κοινωνικών Επιστημών

2ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ:

Θετικών Επιστημών

3ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: Επιστημών Υγείας

4ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ:

Τεχνολογικών

Επιστημών

5ο ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: Επιστημών

Οικονομίας &

Διοίκησης

(1,3) Αρχαία Ελληνικά

(Θεωρητικής)

(1,3) Μαθηματικά

(Θετικής,Τεχν/κής)

(1,3) Βιολογία

(Θετικής)

(1,3) Μαθηματικά

(Θετικής, Τεχνολογικής)

(1,3) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Ε)

(0,7) Ιστορία

(Θεωρητικής )

(0,7) Φυσική

(Θετικής,Τεχν/κής)

(0,7) Χημεία

(Θετικής)

(0,7) Φυσική

(Θετικής, Τεχνολογικής)

(0,7) Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (ΓΠ)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστημονικό πεδίο για όσους υποψήφιους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν  τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας:

 

(0,9) Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

(0,9) Μαθηματικά

&Στοιχεία Στατιστικής (ΓΠ)

(0,9) Βιολογία (ΓΠ)

 

(0,9) Μαθηματικά &

Στοιχεία Στατιστικής (ΓΠ)

 

(0,4) Ιστορία (ΓΠ)

(0,4) Νεοελληνική

Γλώσσα (ΓΠ)

(0,4)Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

(0,4) Νεοελ Γλώσσα(ΓΠ)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΠΕΔΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   (1,3)

2. ΙΣΤΟΡΙΑ                      (0,7)

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλώσσα     (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)         (0,9)

6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)     (0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)        (0,9)

6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)    (0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)        (0,9)

6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)    (0,4)

2

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΙΣΤΟΡΙΑ

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ               (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ                           (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ                            (0,7)

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ                            (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)     (0,9)

6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)     (0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα    (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα     (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα     (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)

3

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΙΣΤΟΡΙΑ

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ                       (1,3)

4. ΧΗΜΕΙΑ                          (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5. Βιολογία (Γ.Π.)                (0,9)

6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)     (0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα     (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.)

5. Βιολογία (Γ.Π.)                   (0,9)

6. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)         (0,4)

5. Βιολογία (Γ.Π.)                   (0,9)

6. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)         (0,4)

4 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΙΣΤΟΡΙΑ

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ               (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ                          (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                 (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ                             (0,7)

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                 (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ                             (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)     (0,9)

6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)     (0,4)

5. Νεοελ. Γλώσσα       (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη επιλογή   (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)

5. Νεοελ. Γλώσσα  (Γ.Π.)

6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.)

5

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΙΣΤΟΡΙΑ

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλώσσα       (Γ.Π.)

6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)

7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)  (0,7)

5. Νεοελ. Γλώσσα      (Γ.Π.)

6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3)

7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)  (0,7)

5. Νεοελ. Γλώσσα     (Γ.Π.)

6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε)   (1,3)

7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)    (0,7)

5. Νεοελ. Γλώσσα      (Γ.Π.)

6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε)  (1,3)

7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)      (0,7)

 

 • · Ο υποψήφιος εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο σε 6 μαθήματα: 4 Μαθήματα Κατεύθυνσης και

2 Μαθήματα Γενικής Παιδείας, από τα οποία το ένα είναι υποχρεωτικά η Νεοελληνική Γλώσσα.

 

 • · Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι 2 Επιστημονικά Πεδία (Ε.Π.).

- Αν επιλέξει ένα Ε.Π., τότε θα πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα    αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα             αντικαθιστούν.

- Αν επιλέξει 2 Ε.Π., τότε:

?  το ένα Ε.Π. τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα Κατεύθυνσης            στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά.

?  αν το δεύτερο Ε.Π. δεν έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα Κατεύθυνσης του          υποψηφίου, τότε αυτός θα πρέπει να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα Γενικής             Παιδείας που τα αντικαθιστούν.

 

 • Για το 5ο Ε.Π., ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να πάρει το μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής      Θεωρίας, και να επιλέξει τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής σαν 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας. Άρα      εξετάζεται σε 7 μαθήματα.

 

 • Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Κατεύθυνσης, Γενικής Παιδείας ή          Επιλογής που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε σ? αυτό το μάθημα παίρνει γραπτό           βαθμό           μηδέν (0).

 

 

IΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

(Προϋπόθεση: ο υποψήφιος να έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού)

 

 1. 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά): Βαθμολογία 1 ? 100 μονάδες 

- Κατανόηση γραπτού λόγου (30 μονάδες): Δίνεται ξένο κείμενο 330 - 370 λέξεων. Εξετάζονται

8 - 10 ερωτήσεις επί του κειμένου, και πολλαπλών επιλογών

- Γλωσσική επίγνωση (30 μονάδες): Εξετάζονται 3 δραστηριότητες (συμπλήρωση, αντιστοίχηση, τοποθέτηση στη σωστή σειρά)

-  Παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες): Σύνταξη κειμένου περίπου 180-200 λέξεων

 

 1. 2. Μουσικά: Βαθμολογία: 1?100 μονάδες, Βάση το 10, στην 20βαθμη κλίμακα, για το κάθε μάθημα

α. Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

Πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων με πέντε επιλογές απαντήσεων η καθεμία

Β. Αρμονία

Δίνονται ένα ή δυο μουσικά κείμενα για εναρμόνιση

 

 1. 3. Σχέδιο: Βαθμολογία: 1?100 μονάδες, Βάση το 10, στην 20βαθμη κλίμακα, για το κάθε μάθημα

α. Ελεύθερο Σχέδιο: Ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων

β. Γραμμικό Σχέδιο: Σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών 

 

 


Σχολές όπου απαιτούνται ειδικά μαθήματα

 1. 1. Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Αγγλικά*
 2. 2. Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Γαλλικά*
 3. 3. Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Γερμανικά*
 4. 4. Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Ιταλικά*
 5. 5. Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ? Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού: Ισπανικά*

* Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 2,  Άριστα μόρια: 24.000

 1. 6. Ξένων Γλωσσών ? Μετάφρασης & Διερμηνείας:  2  Ξ. Γ. (Αγγλικά- Γαλλικά-Γερμανικά) **
 2. 7. Μουσικών Σπουδών: Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων**
 3. 8. Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης: Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων**
 4. 9. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Ελεύθερο Σχέδιο ? Γραμμικό Σχέδιο **
 5. 10. Γραφιστικής: Ελεύθερο Σχέδιο ? Γραμμικό Σχέδιο **
 6. 11. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών: Ελεύθερο Σχέδιο ? Γραμμικό Σχέδιο **
 7. 12. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων: Ελεύθερο Σχέδιο ? Γραμμικό       Σχέδιο **
 8. 13. Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων: Ελεύθερο Σχέδιο ? Γραμμικό Σχέδιο **
 9. 14. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης: Σχέδιο Γραμμικό ? Σχέδιο Ελεύθερο**
 10. 15. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών: Ελεύθερο Σχέδιο ? Γραμμικό Σχέδιο **

** Συντελεστής βαρύτητας των 2 ειδ. μαθημάτων:  Μέσος Όρος x 2, Άριστα μόρια: 24.000

 

 1. 16. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) ***
 2. 17. Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) ***
 3. 18. Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) ***
 4. 19. Επικοινωνίας & ΜΜΕ: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) ***
 5. 20. Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης: Ελεύθερο Σχέδιο ***
 6. 21. Ναυτιλιακών Σπουδών : Αγγλικά ***
 7. 22. Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) ***
 8. 23. Τουριστικών Επιχειρήσεων: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) ***
 9. 24. Τουριστικών Επαγγελμάτων: 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλ.-Γαλλ.-Γερμ.-Ιταλ) ***

*** Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 1, Άριστα μόρια: 22.000

 

 

 

IΙΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Σύμφωνα με την περυσινή προκήρυξη)

 

Πηγή: Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών ΓΕΕΘΑ 15/4/2011

Α. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ)

(Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια)

 

 1. 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ), Βάρη Αττικής, 2ο & 4ο Ε.Π.

Ειδικότητες: Όπλα, Σώματα

 1. 2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ), Πειραιάς, Χατζηκυριάκειο, 2ο & 4ο Ε.Π.

Ειδικότητες: Μάχιμοι, Μηχανικοί

 1. 3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ). Τατόι, Αεροδρόμιο Δεκέλειας, 2ο & 4ο Ε.Π.

Ειδικότητες: Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Ελεγκτές αεράμυνας

 1. 4. ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) Θεσ/νίκη 

Ειδικότητες: Ιατρικό, 6 χρόνια, (3ο Ε.Π.), Οδοντιατρικό, 5 χρόνια, (3ο Ε.Π.), Φαρμακευτικό, 5 χρόνια (3ο Ε.Π.), Κτηνιατρικό, 5 χρόνια, (3ο Ε.Π.), Στρατολογικό ? Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, 4 χρόνια, (1ο Ε.Π.), Ψυχολόγων (1ο Ε.Π.), Οικονομικό, 4 χρόνια, (5ο Ε.Π.)

 1. 5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ), Αθήνα, 3ο Ε.Π.

Β. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ) (Διάρκεια σπουδών: 2 χρόνια)

 

 1. 1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ), Τρίκαλα, 2ο & 4ο Ε.Π., Ειδικότητες: Όπλα, Σώματα 
 2. 2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ), Πειραιάς,           Σκαραμαγκάς, Κέντρο Εκπ. Παλάσκας, 2ο & 4ο Ε.Π.
 3. 3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

α. Τεχνικών (ΣΤΥΑ), Καβούρι Αττικής, 4ο Ε.Π.

Ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων,    Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικού        Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικού Radar, Ελεγκτού Αεράμυνας, Γενικού Υλικονόμου 

β. Υπαξ/κών Διοίκησης Αεροπορίας (ΣΥΔ), Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ, Θεσ/νίκη, 5ο Ε.Π., Ειδικότητες: Μετεωρολόγου, Αμύνης Αεροδρομίων, Ταμειακού, Στρατολόγου και         Πληροφοριών 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

- Να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους

- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν εισαχθούν.

- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

- Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση

- Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον κοσμία (Κοσμιωτάτη για τη ΣΑΝ)

- Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας (διαφορετικές για την κάθε Σχολή)

- Ανάστημα: 1.70 (άνδρες), 1.60 (γυναίκες)

- Σωματικό βάρος: Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): Το πηλίκο του βάρους δια το τετράγωνο του ύψους. Άνδρες: 19 ? 27, Γυναίκες: 18 ? 25

- Οπτική οξύτητα: 10/10, 4,1/2 ή 6 βαθμοί διαθλαστική ανωμαλία (Ιπτάμενοι: 20/20 χωρίς διόρθωση), Ακουστική οξύτητα, Κανονική ομιλία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Υποβολή στο Λύκειο της Αίτησης ? Δήλωσης (10-28 Φεβρουαρίου)

- Αποστολή ταχυδρομικά της Αίτησης ? Δήλωσης Προτίμησης Στρατ. Σχολών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (μέσα Μαρτίου) στη Σχολή πρώτης προτίμησης

Δικαιολογητικά: Αίτηση ? Υπεύθυνη δήλωση, 4 φωτογραφίες, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό Δήμου στο οποίο θα φαίνεται το γένος και η υπηκοότητα, δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες

- Συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις

- Συμμετοχή στις προκαταρτικές εξετάσεις (Ιούνιος, μετά τις Πανελλήνιες)

- Δήλωση των Σχολών προτίμησης στο Μηχανογραφικό Δελτίο (Ιούλιος)

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (test προσωπικότητας), συνέντευξη ενώπιον επιτροπής

- Υγειονομικές εξετάσεις (σε Νοσοκομείο)

- Αθλητικές δοκιμασίες: Δρόμος 100μ., Δρόμος 1000 μ., Άλμα σε ύψος, Άλμα σε μήκος, Ρίψη σφαίρας, Ελεύθερη κολύμβηση (για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)

Σχολές με χαμηλά όρια (πχ. Σώματα, Μηχανικοί) & Σχολές με υψηλά όρια (πχ. Όπλα, Ιπτάμενοι)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

(α) Παιδιά πολυτέκνων και τριτέκνων, (β) παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων Στρατιωτικών ή Πολέμου ή Εθνικής Αντίστασης κλπ.


 

 

 

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Σύμφωνα με την περυσινή προκήρυξη)

 

Πηγή: Προκήρυξη ΕΛΑΣ  30/6/2011

 

Α.    ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (διάρκεια φοίτησης: 5 εξάμηνα)

Έδρα: 7ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης, Τμήματα: Ρέθυμνο, Σητεία, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη, Διδυμότειχο, Νάουσα, Κομοτηνή.

Εισαγωγή μέχρι 10 αθλητών. Διάρκεια φοίτησης: 5 εξάμηνα.

 

Β.     ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα)

Έδρα: Αμυγδαλέζα Αττικής

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

- Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους

- Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση

- Οπτική οξύτητα: 10/10, διαθλαστική ανωμαλία 4 1/2

- Ανάστημα: τουλάχιστον 1,70

- Σωματικό βάρος: Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): Το πηλίκο του βάρους δια το τετράγωνο του ύψους. Άνδρες: 19 ? 27, Γυναίκες: 18 ? 25

-Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Υποβολή στο Λύκειο της Αίτησης ? Δήλωσης (10-28 Φεβρουαρίου)

- Υποβολή αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά τμήματα αίτησης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου): Αίτηση συμμετοχής, 2 φωτογραφίες, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο ταυτότητας, δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες

- Συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις

- Συμμετοχή στις προκαταρτικές εξετάσεις (Ιούνιος, μετά τις Πανελλήνιες)

- Δήλωση των Σχολών προτίμησης στο Μηχανογραφικό Δελτίο (Ιούλιος)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ψυχοτεχνική δοκιμασία (test προσωπικότητας), συνέντευξη ενώπιον επιτροπής

- Υγειονομικές εξετάσεις

- Αθλητικές δοκιμασίες: Δρόμος 100 μ., Δρόμος 1000 μ., Άλμα σε ύψος, Άλμα σε μήκος, Ρίψη σφαίρας

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις προκαταρτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και κρίθηκαν ικανοί ΔΕΝ προσέρχονται στις προκαταρτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

(α) πολύτεκνοι, (β) τρίτεκνοι

 


4.  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)

 

 

Σημ.: Οι υποψήφιοι εισάγονται είτε με Μηχανογραφικό Δελτίο είτε με Βαθμό Απολυτηρίου ή Πτυχίου

 

Διάρκεια σπουδών: 6 εξάμηνα διδακτικά + 2 εξάμηνα πρακτικής (εκπαιδευτικά ταξίδια)

 

 • Πλοιάρχων Ε.Ν.

Σχολές: Ασπροπύργου, Ύδρας, Σύρου, Οινουσσών, Ηπείρου, Κρήτης, Μακεδονίας, Κύμης,     Ιονίων Νήσων

 • Μηχανικών Ε.Ν.

Σχολές: Ασπροπύργου, Χίου, Κρήτης, Μακεδονίας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Υποβολή στο Λύκειο της Αίτησης ? Δήλωσης (10 - 28 Φεβρουαρίου)

Υγειονομική εξέταση και γνωμοδότηση Υγειονομικής Επιτροπής

Συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Ιούλιος: Δήλωση  των Α.Ε.Ν. στο Μηχανογραφικό

Υποβολή δικαιολογητικών σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Ο υποψήφιος να γνωρίζει κολύμβηση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τέκνα πολυτέκνων, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων Πολέμου ή Εθνικής Αντίστασης, ή Ειρηνικής Περιόδου, Τέκνα τριτέκνων.

 

 

ΙΙΙ. ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 

1.  ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

 

Υγειονομική εξέταση: Παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις

Πρακτική δοκιμασία σε 3 από τα 4 παρακάτω αθλήματα: Δρόμος 400 (άρρενες)/200 μ (θήλεις)., Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση (Ιούνιος 2011)

Συντελεστής βαρύτητας των 3 αγωνισμάτων: Μέσος Όρος x 2, Άριστα μόρια: 24.000.

 

 

 1. IV.      ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνον άρρενες υποψήφιοι.

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

 • Υπολογισμός Βαθμού Πρόσβασης σε ένα μάθημα

α) Μέσος όρος Α και Β τετραμήνου: πχ. 15 + 13 = 28/ 2 =     14 x 0,3 = 4,2

β) Γραπτά:                                                                         13 x 0,7 = 9,1

Βαθμός Πρόσβασης:                             13,3

Προσαρμογή ± 2:

α) Μέσος όρος Α και Β τετραμήνου: πχ.       15  

β) Γραπτά:                                                  10

Το 15 γίνεται 12, έτσι ώστε να μην απέχει από τον Γραπτό παρά ± 2:

Άρα: 12 x 0,3 = 3,6

10 x 0,7 = 7

Βαθμός Πρόσβασης:                             10,6

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Ο Μέσος Όρος των 6 ή 7 Πανελληνίων μαθημάτων.

Άριστα σε όλα!

 • Πλήρη μόρια

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης:                             20 x 8 =   160 

1ο μάθημα Ε.Π.:                                                            20 x 1,3 =  26

2ο μάθημα Ε.Π.:                                                            20 x 0,7 =  14

ΣΥΝΟΛΟ:                                             200 x 100 = 20.000 μόρια 

 • Μειωμένα μόρια

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης:                             20 x 8 =   160

1ο μάθημα αντικατάστασης:                               20 x 0.9 =  18

2ο μάθημα αντικατάστασης:                               20 x 0,4 =   8

ΣΥΝΟΛΟ:                                             186 x 100= 18.600 μόρια

 • Με ειδικό μάθημα  (π.χ. Ξένες φιλολογίες)

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης:                             20 x 8 =   160

1ο μάθημα Ε.Π.:                                                20 x 1,3 =  26

2ο μάθημα Ε.Π.:                                                20 x 0,7 =  14

Ειδικό μάθημα:                                                  20 x 2 =     40

ΣΥΝΟΛΟ:                                             240 x 100 = 24.000 μόρια

 • Με ειδικό μάθημα  (π.χ.  Τουριστικών Επαγγελμάτων)

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης:                             20 x 8 =   160

1ο μάθημα Ε.Π.:                                                            20 x 1,3 =  26

2ο μάθημα Ε.Π.:                                                            20 x 0,7 =  14

Ειδικό μάθημα:                                                 20 x 1    =  20

ΣΥΝΟΛΟ:                                             220 x 100 = 22.000 μόρια

 • Με 0 στις Αρχές Οικον. Θεωρίας (για το 5ο Ε.Π.)

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης:                             17,14 x 8 = 137,14

Αρχές Οικον Θεωρίας:                                        0  x   1,3 =    0

Μαθηματικά & Στ. Στατ.:                                                20 x    0,7 =  14

ΣΥΝΟΛΟ:                                             151,14 x 100 = 15.114 μόρια

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2012   ΚΕΣΥΠ ΔΡΑΜΑΣ Διοικητήριο Δράμας, 4ος Όροφος γρ. 434,435  Τηλ&Fax  2521 351 434

Κινητό 6942296009   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://kesyp.dra.sch.gr


4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: 4lykdram (παπάκι) sch (τελεία) gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
100 χρόνια μετά
Ασφαλές Διαδίκτυο
Το blog του 4ου
Τελευταία ενημέρωση:
Δευτέρα 03/08/2020 07:36
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης
ΣΕΠΛΗΔ
100 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Παρανέστι VFT

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
Δόξα Δράμας

Ονειρούπολη

Ονειρούπολη Δράμας
<<  Αύγουστος 2020  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
-->