Μήνυμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Share

Μήνυμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εύχομαι από καρδιάς σε όλους
σας, υποψήφιες και υποψήφιους της περιφέρειάς μας, καλή επιτυχία για την εισαγωγή
σας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Εφοδιασμένοι με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, αισιοδοξία, πνευματική
συγκέντρωση, και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας, η προσπάθεια διεκδίκησης μιας
θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένα μέλλον συνυφασμένο με την γνώση , θα
έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και θα αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό στην ακαδημαϊκή
και επαγγελματική σας σταδιοδρομία.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού στον αγώνα σας,
σε συνεργασία με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί
όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν διαμορφωθεί οι βέλτιστες προϋποθέσεις
ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή, το κύρος, η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των
πανελλαδικών εξετάσεων στην περιφέρειά μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη τη σχολική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς,
συνοδοιπόρους στο δρόμο της σωστής προετοιμασίας σας, για την αρωγή και για το
μεθοδικό τους έργο, και όλους εκείνους που συμβάλλουν από οποιαδήποτε θέση
στην επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων και στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της
διαδικασίας.
Τέλος, να ευχηθώ τις οικογένειες σας που μοιράζονται τα άγχη, τις αγωνίες σας και
στηρίζουν τις επιλογές σας, να συνεχίσουν να στέκονται δίπλα σας με την αγάπη και
την υποστήριξη τους.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία!

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ