Δελτία εξεταζομένου + υποψήφιοι 10%

Share

Αφορά υποψηφίους:

Διανεμήθηκαν σήμερα τα δελτία εξεταζομένου (λευκά καρτελάκια). Όσοι και όσες δεν τα παρέλαβαν, καθώς επίσης και υποψήφιοι παλαιότερων ετών που συμμετέχουν στις εξετάσεις, μπορούν από σήμερα να τα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του σχολείου.

Οι υποψήφιοι με το 10% των θέσεων εισακτέων, είναι ευνόητο ότι δεν παραλαμβάνουν δελτίο εξεταζομένου. Μετά το πέρας των Πανελλαδικών εξετάσεων και όταν ανακοινωθούν οι ημερομηνίες υποβολής του μηχανογραφικού (πιθανολογείται περί τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου) τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.

Την Τετάρτη θα αναρτηθούν οδηγίες σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.