Εξεταστέα ύλη

Share

Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

"Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β ́ 4254/15-09-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 103701/Δ2/25-08-
2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α ́ και Β ́ τάξης
Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22».
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις
εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς - κηδεμόνες τους.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ."

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' και Β' Λυκείου να σημειώσουν στα περιεχόμενα των βιβλίων τους την εξεταστέα ύλη.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (ΦΕΚ 4254_21_ΥΛΗ Α_Β_ΓΕΛ.pdf)ΦΕΚ 4254_21_ΥΛΗ Α_Β_ΓΕΛ.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου359 Kb