Μετακίνηση

Share

Καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας που μετακινούνται με λεωφορείο να προσέλθουν στη Γραμματεία ώστε να εφοδιαστούν με προσωρινή βεβαίωση μετακίνησης.

Όταν παραλάβουμε τα καρτελάκια μετακίνησης (πάσο) θα σας ενημερώσουμε. Εξυπακούεται ότι όσοι δεν έχουν προσκομίσει ακόμη φωτογραφία να το πράξουν άμεσα.