Πρόγραμμα Tipping Point

Share

Στο Λύκειο μας, κατόπιν πρότασης συναδέλφου, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα Tipping Point 100 mentors. Δύο τουλάχιστον φορές κάθε μήνα, μαθητές και μαθήτριες διαφόρων τμημάτων παρακολουθούσαν διαδικτυακά ενημέρωση από εθελοντές επαγγελματίες (προπονητές, επιχειρηματίες, γιατροί κ.ά.) σχετικά με τις προοπτικές και δυσκολίες του επαγγέλματός τους. Στο τέλος ακολουθήσε συζήτηση και ερωτοαπαντήσεις.

Έτσι, το μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας ωφελήθηκε τα μέγιστα από αυτή τη διάδραση. Η δράση αυτή κοινοποιήθηκε και στο Γυμνάσιο Κυργίων με το οποίο υπήρχε συνεργασία δικτύου, το οποίο επωφελήθηκε παρομοίως.