Επιστημονική Διάλεξη στο 4ο Λύκειο Δράμας

Share

Η 2η επιστημονική διάλεξη της σειράς "Επιστημονικές Διαλέξεις στο 4ο" θα δοθεί στις 22-1-2010 στις 8:30 στο 4ο Λύκειο Δράμας με θέμα: "Ήλιος, το δικό μας αστέρι".

Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει παρατήρηση του ηλίου με τηλεσκόπιο και φυσικά ειδικό φίλτρο για την προστασία των οφθαλμών μας.Επιστημονική Διάλεξη