ΑΕΙ

Share

Από το Πολυτεχνείο Ξάνθης:

"Αξιότιμη κα διευθυντή / Αξιότιμε κ. διευθυντή,
Σας επισυνάπτουμε επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιτημίου Θράκης κου Σ. Ντούγια για την ενημέρωση των μαθητών και καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια ενημέρωσης των μαθητών για τις σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει δημιουργηθεί σύντομο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το Τμήμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος. Το οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Σύνδεσμος 
https://www.youtube.com/watch?v=8UYNHsKZx7g

Παρακαλούμε θερμά για την αποστολή του συνδέσμου στους μαθητές ιδιαιτέρως της Γ’ Λυκείου με όποιον τρόπο κρίνετε εσείς κατάλληλο.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περεταίρω πληροφορίες.

Με εκτίμηση,
Κ. Χριστοφορίδης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βας. Σοφίας 12, 67132, Ξάνθη