Λήξη Α',B'+Σχολές Λιμενικού, Αστυν. κ.λπ.+ηλεκτρ. εγγραφές + οδηγίες προς υποψηφίους+δράσεις+ΤΕΦΑΑ

Share

Η τελευταία ημέρα που οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν για μαθήματα είναι η Πέμπτη 10/06. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων για έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης και προαγωγής. Την Τετάρτη και την Πέμπτη η λήξη θα συμβεί νωρίτερα λόγω εργασιών (ενημέρωση επιτηρητών Πανελλαδικών, προετοιμασία αιθουσών κ.λπ.).

Ανακοίνωση σχετικά με τις προκαταρτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων (Αστυνομία, Στρατό κ.λπ.) που αφορά τους φοιτώντες στην Α' και Β' Λυκείου.

Επιστολή προς γονείς (ηλεκτρ_εγγραφή2021.doc) και υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΚΗΔΕΜΟΝΑ_Ε-ΕΓΓΡΑΦΕΣ.docx) εγγραφής των παιδιών τους (από Α' σε Β΄και από Β΄σε Γ΄Λυκείου). Παρακαλούμε να επιστραφούν στο σχολείο υπογεγραμμένα μέχρι αύριο Τετάρτη.

Οδηγίες προς υποψηφίους, οι οποίοι ξεκινούν τις εξετάσεις τη Δευτέρα 14 Ιουνίου.

Δράσεις από το "Χαμόγελο του Παιδιού"

Πρόγραμμα κατάθεσης δικαιολογητικών, Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικών Δοκιμασιών για υποψηφίους ΤΕΦΑΑ στο αθλητικό κέντρο της Καβάλας