Αποτελέσματα απόλυσης

Share

Αποτελέσματα φοίτησης θα εκδοθούν σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου για όλες τις τάξεις.

Με νεότερη εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου θα εκδοθούν αποτελέσματα απόλυσης μόνον για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' Λυκείου. Τα αποτελέσματα προαγωγής της Α' και της Β' Λυκείου θα εκδοθούν την επόμενη εβδομάδα. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. έλαβε αυτή την απόφαση προκειμένου να μην "κολλήσει" και πάλι το σύστημα myschool.

Οι βαθμοί του Β' τετραμήνου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τις 22 Ιουνίου.