Προετοιμασία παρουσίασης εργασιών

Share

Στη σημερινή μας συνάντηση παρουσιάστηκε στην ολομέλεια του τμήματος η πορεία των εργασιών των τεσσάρων ομάδων εργασίας, η οποία κρίθηκε ικανοποιητική. Προγραμματίστηκαν επίσης οι δραστηριότητες των ερχόμενων εβδομάδων, και τονίστηκε η σημασία της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης της κάθε δραστηριότητας. Μονώσαμε καλύτερα το καλώδιο τροφοδοσίας και σταθεροποιήσαμε επίσης τα βάρη (200 γρ) πάνω στο Hydrobot, για να βελτιώσουμε την ευστάθεια της κατασκευής.

Αποφασίσαμε να συναντηθούμε μετά τον περίπατο της Παρασκευής για να ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση του Hydrobotsensor και να πραγματοποιήσουμε άλλη μια δοκιμή στα νερά της Αγ. Βαρβάρας.

Προσεκτική μόνωση Τοποθετώντας τα βαρίδια  Τα βάρη στερεωμένα Κοντινή άποψη Ετοιμάζοντας την παρουσίαση Συντονίζοντας :-)