Προσωπικά δεδομένα

Share

Οι φωτογραφίες των μαθητών που συμμετέχουν στην Ερευνητική Εργασία του Hydrobot δημοσιεύονται κατόπιν έγγραφης άδειας των κηδεμόνων των μαθητών!