Συλλογή πληροφοριών - 2

Share

Επιστροφή στο εργαστήριο πληροφορικής για να συνεχίσουμε τη συλλογή υλικού για το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας μας. Ενημερωνόμαστε από τον κ. Σκαπέτη για τη διαδικασία υποβολής άρθρων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Εργαστήριο ΠληροφορικήςΕργαστήριο Πληροφορικής