Όριο απουσιών - εξετάσεις - λήξη διδακτικού έτους

Share

Το διδακτικό έτος λήγει την Τετάρτη 22.05.2019 (την ημέρα αυτή πραγματοποιείται συνεδρίαση και οι μαθητές και μαθήτριες δεν προσέρχονται στο Σχολείο). Οι ενδοσχολικές εξετάσεις αρχίζουν την Πέμπτη 23.05.19.

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο όριο απουσιών είναι εκατόν δέκα τέσσερις (114). Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από τους υπευθύνους τμημάτων για τις απουσίες που έχετε.