Υπολογισμός Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη

Share

Ένας από τους αλγορίθμους για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη (ΜΚΔ) δύο μη-αρνητικών, μη-ταυτόχρονα-μηδενικών ακεραίων m,n είναι ο παρακάτω, διατυπωμένος σε φυσική γλώσσα με βήματα:

  • Βήμα 1: Θέσε την τιμή min(μ,ν) στον τ.
  • Βήμα 2: Διαίρεσε τον μ με τον τ. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτής είναι 0, πήγαινε στο Βήμα 3. Αλλοιώς, πήγαινε στο Βήμα 4.
  • Βήμα 3: Διαίρεσε τον ν με τον τ. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτής είναι 0, επέστρεψε την τιμή του τ σαν απάντηση και σταμάτησε. Αλλοιώς πήγαινε στο Βήμα 4.
  • Βήμα 4: Μείωσε την τιμή του τ κατά 1. Πήγαινε στο Βήμα 2.

Να επαναδιατυπώσετε τον αλγόριθμο χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ψευδογλώσσα. Καλή διασκέδαση...

Μια λύση μπορείτε να δείτε εδώ.