ΚΠΓ - Επιτυχόντες Νοεμβρίου 2010

Share

Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Δράμας ανακοινώνεται ότι έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα πιστοποιητικά επιτυχόντων στις εξετάσεις ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής επιπέδων Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), Β (Β1 «Μέτρια Γνώση» , Β2 «Καλή Γνώση») και Γ1 «Πολύ καλή Γνώση» και Τουρκικής επιπέδου Β(Β1 «μέτρια γνώση» , Β2 «Καλή Γνώση») περιόδου Μαΐου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Γραφείο 226 έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζομένου ή την Αστυνομική τους Ταυτότητα.