ΚΠΓ - Εξετάσεις Νοεμβρίου 2010 (πιστοποιητικά)

ShareΑπό τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Δράμας ανακοινώνεται ότι έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων τα πιστοποιητικά επιτυχόντων  στις εξετάσεις ξένων γλωσσών  Αγγλικής , Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής επιπέδου (Β1 «Μέτρια Γνώση»  , Β2   «Καλή Γνώση»   και Γ1 «Πολύ καλή Γνώση»)  και  Ισπανικής επιπέδου Β2 «Καλή Γνώση» και Γ1 «Πολύ καλή Γνώση» περιόδου Νοεμβρίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Γραφείο 226 της υπηρεσίας έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζομένου  ή την Αστυνομική τους Ταυτότητα.