ΚΠΓ - Εξετάσεις Νοεμβρίου 2010 (επιτυχόντες)

Share
Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δράμας γνωστοποιείται ότι έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, επιπέδων Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Ισπανική επιπέδων Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» που πραγματοποιήθηκαν στις 20-21 Νοεμβρίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από :
  • Tο Διαδίκτυο όπου έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.
  • Τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (τηλ. 2521351423 , γρ.423)
Oι επιτυχόντες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας (γρ. 423) όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, περίπου κατά το τέλος Μαρτίου 2011, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.