Μαθαίνοντας Φυσική στο Διαδίκτυο

Share

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες με θέμα τη διδασκαλία της φυσικής στο λύκειο. Σας παρουσιάζουμε μερικές από αυτές:

 

Ιστοσελίδες με αντικείμενο τη φυσική:

Φυσική Ά λυκείου

http://ylikonet3.blogspot.com

 

Φυσική Β΄ Λυκείου

http://ylikonet2.blogspot.com

 

Φυσική Γ΄ Λυκείου

http://ylikonet.blogspot.com

 

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής

http://users.sch.gr/filplatakis

 

Η Φυσική στο Διαδίκτυο

http://users.sch.gr/pazoulis