Η ιστοσελίδα του μήνα-Μάρτιος

Share

Η ιστοσελίδα του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι μια "εθελοντική προσπάθεια με σκοπό να καταγράψει και να βοηθήσει της ενέργειες εξελληνισμού και υποστήριξης του ελεύθερου / ανοιχτού λογισμικού στη Ελλάδα".

Ο σχεδιασμός και η φιλοσοφία του δικτυακού τόπου είναι τέτοια έτσι ώστε να επιτρέπει και να προτρέπει την συνδρομή όλων ανεξαίρετως των μελών του για την επικαιροποίση ενημέρωση του.
Πιο αναλυτικά, το http://www.ellak.gr προσφέρει τα εξής:

1. Wiki (Γνωσιακή Βάση) με ελεύθερη πρόσβαση για προσθήκες/τροποποιήσεις
2. forum
3. Νέα
4. Αρχεία
5. Συχνές ερωτήσεις