Μάθηση μέσω της Τέχνης

Share

Το πρόγραμμα της Μάθησης μέσω της Τέχνης (Artful Thinking) αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Harvard, σε συνεργασία με δημόσια σχολεία. Είναι τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος με στόχο του είναι να αναπτυχθεί ένας τρόπος προσέγγισης της καθημερινής διδασκαλίας στην τάξη μέσω της ενσωμάτωσης της τέχνης.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τακτικά στην τάξη τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική με τρόπους που ενδυναμώνουν τη σκέψη και τη μάθηση των μαθητών.

Δημιουργικές Ερωτήσεις

Με στόχο την εμβάθυνση της σκέψης των μαθητών, την ενθάρρυνσή της περιέργειας και τη δημιουργία κινήτρων αναζήτησης της γνώσης, δημιουργούμε (brainstorming) μια σειρά δώδεκα ερωτήσεων (δημιουργικές ερωτήσεις) σχετικά με ένα έργο τέχνης όπως οι παρακάτω:

  • Γιατί;
  • Ποιοι είναι οι λόγοι;
  • Τι θα γινόταν άν...;
  • Ποιος είναι ο σκοπός...;
  • Πώς θα ήταν διαφορρετικό αν...;
  • Ας υποθέσουμε ότι...
  • Κι αν ξέραμε ότι...;
  • Τι θα άλλαζε άν...;

Ξεχωρίζουμε μια-δυο ερωτήσεις που δείχνουν πιο ενδιαφέρουσες και τις κουβεντιάζουμε για μερικά λεπτά. Κουβεντιάζουμε ποιες νέες ιδέες μας έχουν δημιουργηθεί πάνω στο έργο τέχνης τις οποίες δεν είχαμε νωρίτερα.

Μπορούμε να δουλέψουμε σε μικρές ομάδες, ή με ολόκληρη την τάξη.

Καλή επιτυχία!