Εκτύπωση

Γεγονότα

Επιμόρφωση

Επιμόρφωση

Events: 50

Sorry, no description available

Show Events


Date Title Venue City Type
10.10.2011 Σεμινάριο Β-Επιπέδου(ΠΕ70) Δευτέρες Εργαστήριο Πληροφορικής 4ου ΓΕΛ ΔΡΑΜΑ Επιμόρφωση
12.10.2011 Σεμινάριο Β-Επιπέδου(ΠΕ70) Τετάρτες Εργαστήριο Πληροφορικής 4ου ΓΕΛ ΔΡΑΜΑ Επιμόρφωση
17.10.2011 Σεμινάριο Β-Επιπέδου(ΠΕ70) Δευτέρες Εργαστήριο Πληροφορικής 4ου ΓΕΛ ΔΡΑΜΑ Επιμόρφωση

Συνάντηση

Συνάντηση

Events: 16

Sorry, no description available

Show Events


Date Title Venue City Type
14.03.2014 Συνάντηση Ομάδας Ρομποτικής Ομάδα ρομποτικής - Συνάντηση
21.03.2014 Συνάντηση Ομάδας Ρομποτικής Ομάδα ρομποτικής - Συνάντηση
28.03.2014 Συνάντηση Ομάδας Ρομποτικής Ομάδα ρομποτικής - Συνάντηση