Βράβευση του σχολείου μας

Share

Το πρόγραμμα του σχολείου μας "Επανάληψη της Μέτρησης του Ερατοσθένη", με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Παναγιώτη Παζούλη, επιλέχθηκε προς βράβευση από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για το " Θεσμό Αριστείας 2011".