Διαγωνισμός στη Μνήμη του Καθηγητή Βασίλη Ξανθόπουλου 2015

Share

Ύλη Διαγωνισμού

Σχετικά με το διαγωνισμό στη μνήμη του καθηγητή Βασίλη Ξανθόπουλου, που θα διεξαχθεί στο 1ο Γενικό Λύκειο Δράμας την Κυριακή 29-03-2015, στις 09.00 το πρωΐ (Προσοχή στην αλλαγή ώρας), η εξεταστέα ύλη στα μαθηματικά και τη Φυσική, ανά τάξη ορίζεται ως εξής:

 

Μαθηματικά
Α΄ΤΑΞΗ. ΑΛΓΕΒΡΑ
1. Πραγματικοί Αριθμοί
2. Εξισώσεις
3. Ανισώσεις
(Εκτός της παραγράφου Ανισώσεις γινόμενο & Ανισώσεις πηλίκο)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1. Τρίγωνα
2. Παράλληλες Ευθείες
3. Παραλληλόγραμμο, Ορθογώνιο, Ρόμβος Τετράγωνο.
Β΄ΤΑΞΗ. ΑΛΓΕΒΡΑ
1. Συστήματα
2. Ιδιότητες συναρτήσεων
3. Τριγωνομετρία έως και τριγωνομετρικοί αριθμοί 2α.
4. Πολυώνυμα
5. Εκθετική συνάρτηση
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1. Διανύσματα
2. Ευθεία
3. Κύκλος
Γ΄ΤΑΞΗ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Μιγαδικοί Αριθμοί
2. Συναρτήσεις ? Όρια
3. Διαφορικός Λογισμός

Φυσική

Α΄ΤΑΞΗ.
1.1 Ευθύγραμμη κίνηση (1.1.1-1.1.9)
1.2 Δυναμική σε μία διάσταση (1.2.1-1.2.8)
1.3 Δυναμική στο επίπεδο (1.3.1-1.3.4, 1.3.7)
2.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας (2.1.1-2.1.4)
Β΄ΤΑΞΗ.
1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων (1.1-1.2, 1.4)
2 Ηλεκτρισμός: συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (2.1-2.5, 2.7-2.9)
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1 Καμπυλόγραμμες κινήσεις (1.1-1.3)
2 Διατήρηση της ορμής (2.1-2.7)
3 Κινητική θεωρία των αερίων (3.1-3.5)
4 Θερμοδυναμική (4.1-4.13)
Γ΄ΤΑΞΗ.
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 Ηλεκτρικές ? μηχανικές ταλαντώσεις (1.1-1.7)
2 Κύματα (2.1-2.6, 2.8-2.10)
4 Μηχανική στερεού σώματος (4.1-4.10)
5 Κρούσεις και σχετικές κινήσεις (5.1-5.4)

Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές διαγωνίζονται σε δύο θέματα Μαθηματικών και ένα θέμα Φυσικής. Στα μαθηματικά και τα δύο θέματα είναι ασκήσεις.