Άλλοι χώροι

Share

Επιπλέον χώροι περιλαμβάνουν

  • Αίθουσα προβολών
  • Γραφείο Σ.Ε.Π.
  • Γραφείο γραμματείας και γραφείο αρχείου
  • Γραφείο Διευθυντή
  • Γραφεία καθηγητών
  • Γραφείο μηχανογράφησης