Τμήματα Γ τάξης

Share

Τμήματα της Γ τάξης: γενικής παιδείας, κατεύθυνσης και επιλογής

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 η Γ τάξη Λυκείου λειτουργεί με έξι τμήματα γενικής παιδείας.

Τα τμήματα κατευθύνσεων είναι τα εξής:

  • Τρία τμήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης
  • Ένα τμήμα Θετικής Κατεύθυνσης
  • Τρία τμήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Τα τμήματα επιλογής περιλαμβάνουν:

  • Δύο τμήματα Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Τέσσερα τμήματα Πολυμέσων-Δικτύων