Τμήματα Β τάξης

Share

Τμήματα της Β τάξης: γενικής παιδείας, κατεύθυνσης και επιλογής

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 η Β τάξη Λυκείου λειτουργεί με έξι τμήματα γενικής παιδείας.

Τα τμήματα κατευθύνσεων είναι τα εξής

  • Τρία τμήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης
  • Δύο τμήματα Θετικής Κατεύθυνσης
  • Δύο τμήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Τα τμήματα επιλογής περιλαμβάνουν:

  • Τέσσερα τμήματα Εφαρμογών Υπολογιστών
  • Ένα τμήμα Σχεδίου
  • Ένα τμήμα Μελέτης Περιβάλλοντος